Normes internes

Normes generals Internes del club.

 

 1. En cas de voler entrar a formar part de Club Esportiu Muntanyes de Prades, però no es te la majoria d’edat ( 18 anys) , es demanarà autorització al pare, mare o tutor.
 2. EL club promou les activitats esportives de motor, responsables, però no es fa càrrec de cap dany causat ni al medi ni a tercers per algun del seus socis.(accidents, multes o qualsevol tramit administratiu)
 3. El soci es farà càrrec de mantenir en vigor la ITV i l’assegurança del seu vehicle. I en cap cas el club es farà responsable del seu manteniment.
 4. Tots els vehicles han de comptar amb una emissora mínima de 27mhz per la comunicació durant les rutes en cas de no tenir la aquests vehicles seran col·locats entre vehicles que si que tinguin per el fet de no pedres en la ruta.
 5. No es toleren les discussions, insults, amenaces i encaraments de cap tipus, serà motiu de explosió si es té alguna d’aquestes actituds.
 6. La junta directiva es reserva el dret admissió al club, per no haver futurs problemes.
 7. S’ha fer cas de les indicacions del personal organitzador en rutes i esdeveniments, el fet de negar-se en repetides vegades, pot ser motiu d’expulsió
 8. No es tornarà cap import en ninguna expulsió.

Reglament de les rutes:

 1. Els membres de la ruta s’hauran de recolzar amb els organitzadors per qualsevol dubte o aclariment.
 2. En cas d’incident s’ha de recolzar, ajudar al company afectat.
 3. Les rutes no son una competició.
 4. Prohibit evocar colilles o escombraries per la finestra duran la ruta, será motiu de expulsió de la ruta inclús donada baixa del soci.
 5. La velocitat de la ruta serà designada per el líder de la caravana.
 6. Esta estrictament prohibit portar armes o substancies prohibides.
 7. Mai perdre de vista en els creuaments “Y” i “T” el company de davant així com el de darrere.
 8. Esta totalment prohibit anar camp a traves dels camps o passatges naturals a no ser que la ruta com a tal ho exigeixi.
 9. Intentar no destruir les fites de pedra que estan en els camins.

 

Equip recomanable a portar:

 1. Mediador d’aire  pels neumàtics
 2. Extintor
 3. Guants de maniobra
 4. Botes aptes per terrenys costers.
 5. Pala, corda, eslinga, ganxos
 6. Emissora de 27 mhz
 7. Roba adequada al terreny i climatologiaInici